PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ncepând cu data de 16.01.2023, STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. a adoptat regulamentul UE 2016/679. Cunoscută ca și GDPR (General Data Protection Regulation) sau Regulamentul general privind protecția datelor personale, această măsură a intrat în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene.


Persoana juridică STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L., având CUI 49411653 înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul Călărași cu nr. J51/33/2024, cu sediul social: Municipiul Calarasi, Strada GENERAL LEONARD MOCIULSCHI, Nr.6, Bloc D48, Ap.1, Judetul Călărași, Cod Poștal : 910131, România va pune la dispozitie urmatoarele informatii ce fac parte din politica noastra de confidentialitate.


Te asigurăm că STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. va continua să prelucreze datele personale ale clienților sau vizitatorilor doar în scopuri bine definite, precum crearea de oferte personalizate care să fie cât mai aproape de nevoile acestora, recomandarea de servicii educaționale oferite de STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. sau de către alte entitiăți din grup, de partenerii și colaboratorii săi și doar în cazul în care clienții sau vizitatorii și-au exprimat opțiunea pentru acest lucru.


 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

 


Te invităm să citești mai jos câteva informații despre protecția datelor personale la STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L., iar dacă nu ai găsit ceea ce te interesează în secțiunile de mai jos și ai o întrebare pentru noi, scrie-ne la adresa noastra de e-mail publicata in sectiunea „Contact”.


Ce sunt datele personale și cum le obținem?


Datele personale sunt acele informații prin care un client sau vizitator poate fi identificat în mod direct sau indirect. STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. obține aceste date astfel în mai multe moduri după cum umreaza:

 

STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. colectează date personale direct de la client sau vizitator, de regulă acele informații furnizate cu scopul eliberării facturilor și proformelor, cu scopul semnării contractului sau pe parcursul desfășurării acestuia: nume, prenume, cod numeric personal, adresa poștală și de e-mail, număr de telefon și altele;

Detalii privind tranzacțiile efectuate (servicii achiziționate, prețuri, moduri de plată);

STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. poate solicita și alte date personale în scopuri specifice, de exemplu atunci când clientul sau vizitatorul furnizează o copie după un act de identitate, cu consimțământul său.

 

În plus, pentru a fi în măsură să ofere cele mai bune produse și servicii, STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. poate solicita uneori informații privind experiența clientului sau vizitatorului pe parcursul utilizării produselor și serviciilor STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. Aceste informații pot fi comentarii sau sugestii, dar și recomandări pentru îmbunătățire.

 

În anumite situații, STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. poate colecta datele clienților sau vizitatorilor și prin mijloace automate. De exemplu, date personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor sau atunci când vizitatorul interacționează cu aplicațiile mobile ale STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L., când vizitează site-urile web ale entităților din cadrul STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. sau paginile STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. din cadrul rețelelor de socializare. 


STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. poate combina diverse date personale ale clientului sau vizitatorului, provenite din diferite surse (un site web, un eveniment etc.), doar pentru a deservi interesele clientului sau vizitatorului într-un mod personalizat și legitim.

DE CE PRELUCRAM DATELE TALE PERSONALE ?

STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. va prelucra datele personale ale clientului sau vizitatorului doar pentru a asigura o cât mai bună relație cu acesta în vederea recomandării de servicii educaționale oferite de STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L.. Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea la bază consimțământul clientului sau vizitatorului, poate fi în legătură cu contractul de studii sau impusă de o obligație legală.

 

Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetari de piața și sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web și în aplicația smartphone.


Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.


În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.


Interesul legitim al STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. poate sta la baza unei prelucrări de date personale, clientul sau vizitatorul putând să se opună. Alături de interesul legitim, la baza prelucrării poate sta acordul clientului sau vizitatorului, necesitatea derulării contractului sau o obligație legală în sarcina STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L.


Atunci când STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. îi solicită clientului sau vizitatorului acordul pentru prelucrare, acesta are două opțiuni: “Da” sau “Nu”.


Doar dacă există acordul în acest sens, STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. va prelucra datele personale cu scopul de a informa cu privire la serviciile STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L., oferte, promoții sau evenimente speciale.


Care sunt drepturile clienților sau vizitatorilor cu privire la prelucrarea datelor personale?

 

Clientul sau vizitatorul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamații).


STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura clientul sau vizitatorul că drepturile sale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.


Clientul sau vizitatorul are dreptul:


să acceseze datele sale personale, să le modifice, restricționeze, să își retragă acordul sau să se opună prelucrării acestora sau să solicite ștergerea acestora (dreptul de a fi uitat);


să acceseze datele sale personale sau să solicite STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. transmiterea lor către o altă societate (dreptul de portabilitate);

 

să dezactiveze anumite tipuri de colectare sau utilizare a datelor sale, inclusiv utilizarea anumitor cookie-uri și unor tehnologii similare


să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă – în România aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP);să solicite STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. să corecteze orice inexactități din datele sale personale.Clientul sau vizitatorul își poate exercita oricare din drepturile anterior menționate prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail sau pe baza unei cereri scrise, datate, semnate.


 Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege (de exemplu, clientul sau vizitatorul va putea opta să nu mai primească comunicări de marketing, însă nu va putea solicita STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. să-i se șteargă datele personale necesare pentru executarea contractului). Astfel de restricții vor fi verificate individual și vor fi comunicate clientului sau vizitatorului în mod corespunzător.


Cum se aplică GDPR în cazul copiilor?


STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. nu solicită și nu colectează cu bună știință date personale ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani atunci când oferă servicii specifice excepția cazului în care este obținut în prealabil acordul explicit al părintelui sau custodelui sau cu vârsta mai mică de 14 în restul situațiilor. În cazul în care sunt colectate date personale ale copiilor, acestea sunt prelucrate cu atenție și numai cu măsuri de siguranță specifice.


Pot fi prelucrate datele tale personale de către terți în alte scopuri?


În cazul în care clientul sau vizitatorul își exprimă acordul în acest sens sau există un interes legitim în ceea ce privește utilizarea datelor sale personale, STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. va putea comunica aceste date către terți.


Ca regulă, STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. nu va comunica datele personale ale clientului sau vizitaorului unei terțe părți care intenționează să le utilizeze în scopuri de marketing direct, cu excepția cazului în care există acordul clientului sau al vizitatorului în acest sens.


STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. poate însă comunica datele personale ale clientului sau ale vizitatorului unor terțe părți, fără acordul acestuia, în următoarele situații și către următoarele entități:


Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. în scopul desfășurării activităților curente și de afaceri;


Autorități publice: STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. poate comunica datele clientului sau ale vizitatorului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații sau solicitări de la autorități;


furnizorilor de servicii de curierat;

furnizorilor de servicii de plată/bancare;

 

Mențiune:

*vom stoca și prelucra datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul Uniunii Europene.


 Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.


 Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții.


Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele dvs., perecum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.


Cum îți protejăm datele personale?

STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale clientului sau vizitatorului și are implementate durate specifice, pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.


 STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare, STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L.  poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a clientului sau vizitatorului cu STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L., în conformitate cu legislația în vigoare.


 Atunci când datele personale ale clientului sau vizitatorului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. le va distruge sau șterge într-un mod sigur.


Cum se aplică aceste reglementări în cazul persoanelor juridice?


În cazul clienților persoane juridice, în scopul prelucrării datelor personale ale utilizatorilor săi conform celor menționate mai sus, STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. va obține acordul expres al titularului de cont pentru tipurile de prelucrări de date personale sau pentru categorii de date personale pentru care legea impune o asemenea condiție. În acest sens, clientul persoană juridică se obligă ca înainte de a transfera date personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. , să obțină consimțământul acestora pentru prelucrările efectuate de către STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. în executarea contractului și pentru prelucrările de date menționate în articolele anterioare. Transferând datele personale ale utilizatorilor și ale persoanei de contact către STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L., clientul persoană juridică atestă că a fost obținut consimțământul utilizatorilor și al persoanei de contact pentru prelucrarea datelor lor personale de către STUDIOVIP FINE EVENT S.R.L. conform prevederilor de mai sus și își asumă întreaga responsabilitate în legătură cu aceasta.Scroll to Top